Shintai
Training - coaching - teambuilding


Insights Discovery


Ik ben geaccrediteerd om te werken met Insights Discovery. Dit is een krachtig systeem dat je voorkeursgedrag inzichtelijk maakt en gebaseerd is op het werk van Carl Jung. Insights Discovery gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve interacties en organisatieontwikkeling te bevorderen.

De basis van de aanpak wordt gevormd door een eenvoudig model, zoals hiernaast wordt weergegeven.

Het model beschrijft vier aspecten van jouw persoonlijkheid, uitgedrukt in kleurenkwadranten: Vurig Rood, Stralend Geel, Zacht Groen en Helder Blauw.

Elk van de kleuren vertegenwoordigt een voorkeursstijl. Je hebt en gebruikt in meer of mindere mate alle vier deze stijlen. De volgorde en intensiteit van jouw kleurengebruik zijn uniek en bepalen jouw persoonlijke stijl. De voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor jouw het meest natuurlijk is.

Insights Discovery laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te herkennen, te waarderen en te benutten. De effectiviteit van communicatie en samenwerking hangt nauw samen met de mate waarin gesprekspartners op elkaar afstemmen en verbinding met elkaar maken.

Inzicht in je eigen gedragsstijl en in die van de ander helpt je de effectiviteit van interacties te vergroten. Het zijn vooral de verschillen die grote invloed hebben op jouw wijze van samenwerken met anderen en op het realiseren van jouw doelstellingen.