Shintai
Training - coaching - teambuilding

Belbin teamrollen

 

De Britse onderzoeker Meredith Belbin is in 1967 aan de Universiteit van Henley met een onderzoeksprogramma gestart om de effectiviteit van managementteams te onderzoeken. Hij heeft 9 jaar lang  onderzoek verricht. Aan de hand van simulaties heeft hij verschillende soorten teams geobserveerd en gekeken welke succesvol worden en welke niet. Na een jaar of 6 begon Belbin bepaalde patronen te herkennen in succesvolle en niet succesvolle teams en is zijn theorie over teamrollen ontstaan.

Elke teamrol beschrijft stereotype gedrag en de bijdrage (toegevoegde waarde) die deze rol levert in de samenwerking.

Ieder individu opereert primair vanuit één of meerdere basisbehoeften : Doen, Denken, Willen en Voelen. Om deze basisbehoeften te bevredigen ontwikkelen mensen clusters van samenhangende gedragingen, overtuigingen en probleemoplossingsstrategieën. Uit deze clusters komen de 8 teamrollen van Belbin voort.

De acht teamrollen van Belbin:

Basisbehoefte Voelen:

Basisbehoefte Willen:

Basisbehoefte Denken:

Basisbehoefte Doen:

- Zorgdrager

- Vormer

- Plant

- Bedrijfsman

- Groepswerker

- Voorzitter

- Monitor

- Brononderzoeker

 

Principes behorende bij de teamrollen

Achter de teamrollen van Belbin gaan een aantal principes schuil:

-          Het eerste principe is dat teamleden een aantal rollen tegelijk vervullen. Dit is een vakinhoudelijke rol, een organisatorische rol (bijvoorbeeld notulist, afgevaardigde van afdeling X), maar daarnaast vervullen ze ook een teamrol of karakter-/gedragsrol.

-          Het tweede principe is dat een team pas succesvol is als er een gevarieerde samenstelling is van teamrollen (karakterrollen) en een daarop passende taakverdeling

-          Het derde principe berust op authenticiteit. Uit het onderzoek van Belbin kwam naar voren dat personen zich beter bewust kunnen richten op 2 of 3 teamrollen waar ze zich authentiek in voelen en waarin ze waardevolle bijdrages leveren, dan dat ze proberen compleet te zijn en vanuit alle teamrollen bijdrages proberen te leveren.

-          Dit laatste principe is gebaseerd op het uitgangspunt dat de functionele rol zo dicht mogelijk moet liggen tegen de teamrol.

De teamrollen toepassen in uw team?

De Werken met teamrollen in uw team leidt tot makkelijker samenwerken en beter presteren. Mensen doen immers graag die dingen waar ze goed in zijn. teamrollen in uw team toepassen?